HISTÓRIA

Nová Polianka je liečebná osada pri ceste Slobody na úpätí Gerlachovského štítu medzi Vyšnými Hágmi a Tatranskou Poliankou.  Začala vyrastať sotva rok po 2. svetovej vojne podľa projektov architekta Milana Harminca z Bratislavy.  Základný kameň prvého objektu bol položený v roku 1952 a liečebný ústav, ako základ osady bol otvorený v roku 1956.

Budova dnešnej Galérie Tatry v minulosti slúžila ako závodná jedáleň ale aj ako materská škola. Zaujímavosťou osady Nová Polianka je existencia plavecko-rekreačného bazéna. Bazén je umiestnený pod holým nebom (otvorený, bez strechy) a bol súčasťou areálu materskej škôlky v areáli liečebného ústavu.

Ďalšou zo zaujímavostí bola stíhačka, ktorá bola umiestnená na lúke pred budovou dnešnej Galérie Tatry.